browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Didactiek

In de 17 jaar die docent Kim Wijsbeek les geeft, heeft hij een paar belangrijke principes ontwikkeld. Hieronder staan deze kort beschreven:

Leerlinggericht

De meeste leerlingen komen al op de eerste les met een idee wat ze willen leren. Een bepaalde stijl spreekt ze aan, of een bepaalde artiest. Ze willen graag pop of juist metal spelen, of alleen een paar akkoorden leren om zichzelf te begeleiden. De docent probeert zoveel mogelijk aan deze wensen te voldoen, zonder een logische opbouw uit het oog te verliezen. Gitaarspelen moet vanaf les één leuk zijn en het resultaat opleveren wat de leerling voor ogen heeft.

Doceren is doseren

Sommige technieken of nummers kunnen onspeelbaar lijken. Het kan heel frustrerend zijn als je uren op een nummer oefent en geen stap verder komt. Het is de taak van de docent om nieuwe lesstof in de juiste porties te verdelen. Niet te makkelijk en niet te moeilijk. Voor elke leerling is dat dus anders. De docent probeert voor elke leerling en elk onderwerp in te schatten hoe groot de stappen moeten zijn om verder te komen.

Totaal aanbod

De docent biedt zoveel mogelijk aspecten van het gitaarspelen aan. De leerling speelt veel nummers van bekende artiesten. Er wordt gelet op muzikaliteit en techniek. Muziektheorie wordt aan de hand van bekende nummers en op een begrijpelijke manier uitgelegd. Begeleiden en soleren gaan zoveel mogelijk samen in de lessen. Gehoortraining en improvisatie komen regelmatig aan bod.

Uniek lesmateriaal

Kim Wijsbeek heeft eigen lesmateriaal ontwikkeld om bepaalde technieken of stijlen goed aan te leren. Geen saaie oefeningen maar complete nummers, alles voorgespeeld op MP3 of CD. De muziek is zo geschreven dat nieuwe onderwerpen één voor één aan bod komen. Ideaal om grote verschillen tussen makkelijke nummers en moeilijke nummers te overbruggen.